Õppenõukogu koguneb III veerandi kokkuvõtteid tegema 11. aprillil kell 15.00.