AEG

ÕPPENÕUKOGU PÄEVAKORD 2017/18. õppeaastal

15. november

 

 

 

 • direktori informatsioon õppenõukogu otsuste täitmisest;
 • Õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste arutamine, ettepanekute tegemine õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks II õppeveerandil;
 • Arenguvestluste korraldus, elektroonilise küsimustiku läbiarutamine

31. jaanuar

 

 

 

 • direktori informatsioon õppenõukogu otsuste täitmisest;
 • õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste arutamine, ettepanekute tegemine õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks III õppeveerandil;
 • üldtööplaani ürituste II poolaasta plaani kohta arvamuse andmine;
 • arengukava arutelu

11. aprill

 

 

 

 • direktori informatsioon õppenõukogu otsuste täitmisest;
 • õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste arutamine, ettepanekute tegemine õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks (III õppeveerandi põhjal);
 • Jäneda Kooli õppekava muudatuste arutamine

 

8. juuni

 

 

 • direktori informatsioon õppenõukogu otsuste täitmisest;
 • õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste põhjal järgmisse klassi üleviimine, täiendava õppetöö määramine, klassikursust kordama jätmine, õpilaste tunnustamine;
 • 9.kl. õpilaste aastahinnete alusel vajadusel täiendava õppetöö määramine

14. juuni

 

 

 

 

 • direktori informatsioon õppenõukogu otsuste täitmisest;
 • kokkuvõte täiendava õppetöö tulemustest;
 • 9. kl. lõpueksamite sooritamise tulemused, põhikooli lõpetamine ning lõputunnistuste väljaandmine;
 • 2017/18. õppeaasta tulemuste läbiarutamine, ettepanekud õppe- ja kasvatustöö parendamiseks;
 • Arengukava täitmise arutelu

29. august

 

 

 • direktori informatsioon õppenõukogu otsuste täitmisest;
 • uue õppeaasta üldtööplaani läbi arutamine ja kinnitamine;
 • õppekava 2018/19. õppeaastal
 • loovtööde teemade kinnitamine.

 

KALENDER

loader

TULEMAS

Üritusi ei ole
Go to top